Δίκτυα

Το δικτυακό αλλά και το διαδικτυακό (INTERNET) περιβάλλον αποτελεί πυρήνα και αναπόσπαστο κομμάτι όλων των συστημάτων πληροφορικής αλλά και συστημάτων εφαρμοσμένης ψηφιακής τεχνολογίας όπως είναι τα συστήματα τα οποία προτείνουμε στις λύσεις μας.

   Έτσι ένα σύστημα π.χ. κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης CCTV μπορεί να μεταφέρει εικόνα σε ένα τοπικό δίκτυο αλλά και μέσω διαδικτύου στον ενδιαφερόμενο και εξουσιοδοτημένο χρήστη. Επίσης μπορεί να προταθεί ένα σύστημα CCTV το όποιο να βασίζεται η των καμερών με το καταγραφικό μέσω ETHERNET/IP. Ακόμα ένα σύστημα πρόσβασης ACCESS CONTROL μπορεί να κάνει χρήση ενός τοπικού δικτυού LAN ώστε να μπορούν να διασυνδέονται οι κεντρικές μονάδες αναμεταξύ τους αλλά και να υπάρχει έλεγχος πρόσβασης μέσω ενός κεντρικού υπολογιστή ο όποιος να είναι συνδεδεμένος μέσω του διαδικτύου.

Η εταιρία μας έχει πιστοποιημένους μηχανικούς δικτύων (CISCO CCNA,CCNP,CCIE) οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν να υποστηρίξουν να υλοποιήσουν δικτυακές υποδομές. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε το ήδη υπάρχον δίκτυο του χώρου σας με επιπρόσθετο εξοπλισμό να σας παρέχουμε λύσεις στα οποιαδήποτε προβλήματα (π.χ. θέματα security και εγκατάσταση Firewall , Προβλήματα χωρητικότητας και καθυστέρησης στο δίκτυο) αλλά και να το παραμετροποιήσουμε  με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του δικτύου και των συσκευών που συνδέονται σε αυτό.

Λύσεις δικτυακές μπορούμε να δώσουμε σε ενσύρματα δίκτυα (Ethernet, Fast Ethernet , GbEthernet) σε Οπτικά δίκτυα αλλά και σε ασύρματα δίκτυα χρησιμοποιώντας πρωτοκολλά συμβατά με το 802.11

Λύσεις:

  • Δίκτυα LAN | MAN (wired , wireless , optical)
  • Routing | Switching  | VPN
  • Network Security
  • Network Optimization
  • Διαχείριση Δικτύου