Έξυπνα Σπίτια - Μονάδες

Ένα τυπικό διάγραμμα ενός "mini" έξυπνου σπιτιού φαίνεται παρακάτω όπου βασικές μονάδες χρησιμοποιούνται με σκοπό να δείξουν τι απαιτείται και πως λειτουργεί  ένα έξυπνο σπίτι.


   Οι βασικές μονάδες είναι η κεντρική μονάδα – ελεγκτής  η οποία τροφοδοτείται από το τροφοδοτικό και μέσω της κεντρικής μονάδας παρέχεται τροφοδοσία και στις περεταίρω μονάδες όπως μονάδα εισόδων , εξόδων , αισθητήρια κλπ.

  Η μονάδα εισόδου διαβάζει τις επαφές κάποιων συνδεδεμένων διακοπτών όπου η ενέργεια του κάθε διακόπτη μεταφράζεται από το προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας και επιδράσει στις μονάδες εξόδου. Άλλες μορφές εισόδου είναι τα αισθητήρια θερμοκρασίας και φωτός. 

   Επίσης η ένταση του αέρα μπορεί να μετρηθεί με σκοπό όταν η ένταση του εξωτερικού αέρα αυξηθεί να ανέβουν η τέντες. Το φωτοκύτταρο μπορεί να λειτουργήσει σαν αισθητήρας παρουσίας κάποιου στο χώρο ώστε να ανοίξει το φωτισμό η να αλλάξει θέση στα ρολά. Οι μονάδες εξόδου ανάλογα με το τι θα συνδεθεί αλλάζουν και διαφοροποιούνται ως προς τα φορτία και τις λειτουργίες που απαιτούν. Έτσι υπάρχουν βαθμίδες για έλεγχο φωτισμού , για έλεγχο ρολών και έλεγχο κλιματισμού.

 Μπορούν επίσης να υπάρξουν και άλλες βαθμίδες οι οποίες δεν παρουσιάζονται και αναφερόμαστε σε βαθμίδες όπως GPRS (SMS-CALL) βαθμίδα η οποία συνδέει το σπίτι και τον αυτοματισμό μέσω τηλέφωνου και μπορεί να δέχεται μέσω αυτού εντολές. Τέλος υπάρχουν βαθμίδες για να συνδεθεί το σύστημα με συστήματα ασφάλειας , συστήματα πυρανίχνευσης αλλά και συστήματα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV).